Atlas R-A prostorových kanálů

Většina technických civilizací využívala k cestování po vesmíru R-A prostorových kanálů. Zde je několik nejznámějších:

Awalün

Světy, přes které vede: Vega, Procyon, Epsílon Eridani

Popis: Rychlý obousměrný kanál, první, se kterým se Pozemšťané setkali. Spojuje Össe s Gerdou a legenda Lodí praví, že v jeho zřídle spí Ho'krin, uvězněný ve stázovém poli.

(Bezejmenný)

Světy, přes které vede: Fomalhaut, Toliman.

Popis: Jednosměrný pomalý kanál, který vede od Fomalhiwy do pasti – soustavy D-alfy, odkud R-A prostorem není úniku, protože žádný kanál odtamtud nevede.

Bres Aval

Světy, přes které vede: Alphard, Gredi, Ain.

Popis: V igeralu název znamená 'Severní průsmyk'. Je to jedno ze dvou spojení mezi n~sit~nem a Igerem. Část patřící Igeru: Alphard, Gredi; část patřící n~sit~nu: Gredi, Ain.

Bres Varmeb

Světy, přes které vede: Scheat, Coxa, Alkes, Algorab.

Popis: Bres Varmeb – nazvaný podle planety Varmeb. Představuje jedno ze dvou spojení mezi n~sit~nem a Igerem. Část patřící Igeru: Coxa – Alkes – Algorab. Část patřící n~sit~nu: Scheat – Coxa. U algorabského zřídla kanálu se nacházejí Nelmt Qatta (viz Algorab).

Cesta, Prokletá – viz Bezejmenný

Cesta, Mělká – viz Joltafang

Galwra

Světy, přes které vede: Alrami, Arkab Prior.

Popis: Je to směr na Derhu z Ultrasidy; ovšem především je to stará trasa ptakkolitů mezi Londrinem a Derhou, po níž mimo jiné prchali v době eternaalských útoků.

Darš

Světy, přes které vede: Castor, Metallah, Gemma, Zosma, Ras Alhague, Deneb Algiedi, Zuben Elgenubi 1, Sabik, Skat, Yed Posterior, Beid, Ain.

Popis: Jeden z hlavních kanálů v impériu Iger.

Haga

Světy, přes které vede: Fomalhaut, Gama Lep, Rana, Alaraph, Porrima, Alshain, Denebola, Deneb Okab.

Popis: Jediný (a jednosměrný) kanál, který vede z Fomalhautu. (Dál za Gamou Leporis už je obousměrnný). Společně s Tantem tvořil cestu bez možnosti návratu z impéria Floraínů do Igeru; to mělo své následky (viz Gama Lep)

Halsaton

Světy, přes které vede: Sirius, Alshain.

Popis: spojuje Halsu s Irillou.

Hvězdice

Světy, přes které vede: Grafias, Azmidiske, Gienah, Etamin, Sadalmelek, Naos, Wezen.

Popis: Planety Hvězdice nejsou spojeny takhle jednoduše – leží od sebe tisíce světelných let a kanály mezi nimi vedou doslova přes stovky přestupních stanic (i nejefektivnější cestou, kterou má Klan dobře zmapovanou); dostat se tam lze, ale celé to obletět by i R-A prostorem trvalo několik let. Argia~luové to tudíž radši berou myšlenkovou projekcí.

Joltafang

Světy, přes které vede: neví se přesně

Popis: Podle Kanálopisu směr k n~sit~nu; odděluje se od Zlaté stezky.

Kanál, sgenský

Světy, přes které vede: Aldebaran, Regulus.

Popis: Tento kanál dlouho nebyl znám, protože u Aldebaranu ho uzavírala sgenská bariéra, aby se nikdo nemohl dostat na Regulus na Girmé, kam si Sgenové schovali argenit.

Kkaba

Světy, přes které vede: Porrima, Hvězdy a planety (S), Sirius.

Popis: Tento jednosměrný kanál spojoval svět Vigů – Porrimu – a Sirius. (Na Alshain, kde také žili Vigové, se dalo cestovat kanálem Haga). Součástí Kkaby byl i hikkabínský Sheratan, ale protože je kanál jednosměrný, došlo k patové situaci a obě civilizace byly nuceny žít v míru. Ovšem podle některých teorií právě možnost ohrožení ze strany vigů hikkabíny motivovala, aby s obrovským nasazením rozvíjeli svou vědu.

Liworn

Světy, přes které vede: Fomalhaut, Grafias.

Popis: Spojuje Fomalhiwu se vzdáleným pomezím

Médšandwíwjn

Světy, přes které vede: Alhpard, Alrisha, Menkar, Gomeisa.

Popis: Duplexní kanál Medšandwíwjn (floraínsky 'malý had') byl důležitou spojnicí v n~sit~nu

Migir

Světy, přes které vede: Alshain, Alderamin, Alrami.

Popis: Zatím se o něm nic neví.

Pendriachon

Světy, přes které vede: Hvězdy a planety (D), (pak ještě nějaké mezistanice), Země, D-alfa.

Popis: Spojuje igerský Diadem se zeměmi na galaktickém jihu – se Zemí, D-alfou.

Stezka, Zlatá

Světy, přes které vede: Reda, Talitha, Sheraten, Alshain, Porrima, Diadem,

Popis: Podle údajů Kanálopisu Zlatá stezka spojuje země hikabbínů, vigů, lidí: Redagir, Deny, Arlan, Irillu, Ultrasidu, Iger. Odděluje se od ní kanál Joltafang.

Tant

Světy, přes které vede: Alphard, Hvězdy a planety (F)

Popis: Jednosměrný kanál k Fomalhautu. Dál pak pokračuje Hagou ke Gamě Leporis.

Wheel, polluxské rameno

Světy, přes které vede: Procyon, Tau Ceti, Vega, Beta Com, Mufrid, Arcturus, Pollux, Castor.

Popis: Podle 'Náhrdelníku z argenitu' končí Wheel u Polluxu a kanál mezi Polluxem a Castorem už je považován za součást Darše; asi jsou možné obě verze, Wheel a Darš na sebe zkrátka navazují.

Xin

Světy, přes které vede: Zuben Elgenubi 1, Eta Havrana, Cursa.

Popis: Zatím se o něm nic neví.